POČETNA

Nacionalni Program Čistije Proizvodnje (NCPP)

u Bosni i Hercegovini 

 

Agencija za implementaciju projekta

Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (eng. United Nations Industrial Development Agency – UNIDO) je specijalizovana agencija Ujedinjenih naroda koja promoviše industrijski razvoj za smanjenje siromaštva, inkluzivnu globalizaciju i okolišnu održivost. Zadatak UNIDO-a je da promoviše i ubrza inkluzivni i održivi industrijski razvoj (eng. Inclusive and sustainable industrial development – ISID) u zemljama u razvoju i ekonomijama u tranziciji. Programski fokus organizacije se sastoji od tri tematska prioriteta, a svaki predstavlja različite aspekte ISID-a:

  • Stvaranje zajedničkog prosperiteta
  • Unaprjeđenje ekonomske konkurentnosti
  • Očuvanje okoliša

Svaki od ovih programskih polja djelovanja sadrži niz pojedinačnih programa, koji su implementirani na holistički način u cilju postizanja efikasnih rezultata i utjecaja kroz UNIDO-ve četiri moguće funkcije: (i) tehnička saradnja; (ii) analitička i istraživačka funkcija i savjetodavne usluge o politikama; (iii) normativne funkcije, aktivnosti vezane za standarde i kvalitetu; i (iv) sazivanje i partnerstvo za prijenos znanja, umrežavanje i industrijsku saradnju.


Uloga UNIDO-a u odnosu na Ciljeve održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDG)

Kao specijalizirana agencija UN-a koja promoviše inkluzivni i održivi industrijski razvoj, UNIDO je odlučna da preuzme svoju ulogu u olakšavanju uspješne implementacije ciljeva SDG-a u svijetu. Koncept ISID-a je uvršten u Ciljeve održivog razvoja, odnosno u Cilj 9: Sаgrаditi izdržljivu infrastrukturu, promovisаti inkluzivnu i održivu industrijаlizаciju i poticati inovacije.


Obrazloženje

Od sredine 1990.-ih, UNIDO i Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) sarađuju na globalnom poboljšavanju efikasnog korištenja resursa i čistije proizvodnje. Pod zajedničkim vodstvom programa Resursno efikasne i čistije proizvodnje (eng. Resource Efficient and Cleaner Production – RECP), UNIDO i UNEP su odgovorili na sve veću potražnju zemalja za pomoć pružanjem RECP usluga industrijama pomažući organizacijama – posebno malim i srednjim preduzećima, vladama, institucijama za istraživanje civilnog društva i povezanim interesnim stranama – u više od 60 ekonomija u razvoju i tranziciji. Zajedno sa partnerskim vladama i početnim jezgrom pružaoca RECP usluga, u 2010 UNIDO i UNEP su uspostavili globalnu mrežu – RECPnet. Od tada, globalna mreža se razvila od 41 osnivača na više od 70 članova, te je izoštrila svoj fokus i poslovanje kako bi se bolje izašlo u susret sve većim zahtjevima od strane industrije.


Zašto RECP?

RECP podrazumijeva stalnu primjenu preventivnih okolišnih strategija na procese, proizvode i usluge, kako bi se povećala efikasnost i smanjili rizici za ljude i okoliš. RECP je usmjeren pojedinačno i sinergijski na tri dimenzije održivosti.

RESURSNO EFIKASNA I ČISTIJA PROIZVODNJA

test_3