NCPP U AKCIJI

 

Globalna RECP mreža
Slide1crop

Aktivnosti

Slide2crop

Jačanje kapaciteta za primjenu RECP mjera
Slide3crop

Primjena RECP metodologije u preduzećima
Slide4cropTreninzi i posjete kompanijama

 

Slide5crop

Rezultati procjene mogućnosti za primjenu RECP za 10 kompanija

Slide7crop

Informiranje javnosti

Slide6crop

Procjena RECP u novih 6 kompanija

Slide8crop

Procjena RECP u novih 6 kompanija

Slide9crop

Drugi krug treninga i RECP procjene u kompanijama

Slide10crop

Obuka industrijskih kompanija u Kantonu Sarajevo, Januar 2017.

vcrop10