NAŠ POSAO

Informacije o projektu

Na putu prema resursno efikasnoj i čistijoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini

Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje resursne efikasnosti i okolišnih performansi poslovnih i drugih organizacija u Bosni i Hercegovini, i time doprinijeti održivom industrijskom razvoju, zapošljavanju i stvaranju prihoda.

Projekat je osmišljen za podržavanje ekspertize, sposobnosti pružanja usluga, te provedbu RECP praksi i politika u zemlji, dograđujući UNIDO-ovo iskustvo u pružanju potpore Nacionalnim programima čistije proizvodnje (eng. National Cleaner Production Programmes – NCPPs) i Centrima (eng. National Cleaner Production Centres – NCPCs), u saradnji sa UNEP-om, pod globalnim zajedničkim RECP programom.

Projekat doprinosi poboljšanju performansi okolišnih resursa poslovnih i drugih organizacija u Bosni i Hercegovini. Uz primjenu sistematskog pristupa RECP-a, projekat ima za cilj pružiti:

 • Obuke nacionalnim stručnjacima putem UNIDO-ove RECP metodologije
 • Usluge procjene u kompanijama
 • Širenje informacija i podizanje svijesti

 

RECP usluge će pomoći Bosni i Hercegovini da:

test-bos

Od sredine 1990.-ih, UNIDO i Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) sarađuju na globalnom poboljšavanju efikasnog korištenja resursa i čistije proizvodnje. Pod zajedničkim vodstvom programa Resursno efikasne i čistije proizvodnje (eng. Resource Efficient and Cleaner Production – RECP), UNIDO i UNEP su odgovorili na sve veću potražnju zemalja za pomoć pružanjem RECP usluga industrijama pomažući organizacijama – posebno malim i srednjim preduzećima, vladama, institucijama za istraživanje civilnog društva i povezanim interesnim stranama – u više od 60 ekonomija u razvoju i tranziciji. Zajedno sa partnerskim vladama i početnim jezgrom pružaoca RECP usluga, u 2010 UNIDO i UNEP su uspostavili globalnu mrežu – RECPnet. Od tada, globalna mreža se razvila od 41 osnivača na više od 70 članova, te je izoštrila svoj fokus i poslovanje kako bi se bolje izašlo u susret sve većim zahtjevima od strane industrije.


Korisnici

Vladine institucije, akademska zajednica, firme iz odabranih djelatnosti i nacionalni stručnjaci iz Bosne i Hercegovine.


Utjecaj/Ishodi

Utjecaj i rezultati NCPP-a u Bosni i Hercegovini uključuju:

 • Tim visoko kvalificiranih nacionalnih stručnjaka obučenih prema UNIDO-voj RECP metodologiji
 • Povećana svijest zainteresiranih strana u Bosni i Hercegovini za potrebe uvođenja više okolišno prihvatljivih proizvodnih procesa za postizanje konkurentnosti lokalne industrije
 • Jačanje svijesti nacionalnih kompanija o važnosti resursne i potencijala za postizanje smanjenje troškova
 • Pružanje usluga RECP procjene kompanijama i unapređenje vještina i znanja uposlenika
 • Rast naučnog potencijala na univerzitetima i uključenost nacionalnih univerziteta u međunarodnim RECP povezanim programima
 • Sigurniji i efikasniji radni uslovi
 • Poboljšanje imidža kompanije zbog okolišno prihvatljive proizvodnje (poslovne društvene odgovornosti) i poboljšanih odnosa sa vlastima iz sektora okoliša
 • Potencijal za postajanje članom UNIDO/UNEP-ove globalne mreže NCPC, što olakšava povezivanje i razmjenu stručnosti i znanja sa sličnim centrima širom svijeta, a posebno u južnoj i istočnoj Evropi

Ukratko

PROJEKAT: Nacionalni program čistije proizvodnje (eng. National Cleaner Production Programme – NCPP): Bosna i Hercegovina

AGENCIJA KOJA IMPLEMENTIRA PROJEKAT: UNIDO

SDGs: 9, 12, 17

PARTNER: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

TRAJANJE: Prva faza – 1 godina (2015-2016); predviđena druga faza – 1 godina (2016-2017)

DONATOR: Slovenija