Konferencija “U pravcu poboljšanja resursne efikasnosti i čistije proizvodnje u Bosni i Hercegovini”

Konferencija pod  nazivom „U pravcu poboljšanja resursne efikasnosti i čistije proizvodnje u Bosni i Hercegovini“  održana je u periodu 20.-21. septembra 2016. godine na planini Jahorini u okviru Nacionalnog programa za čistiju proizvodnju (NCCP) u BiH. Događaj je okupio više od 50 predstavnika zainteresiranih strana, industrije, predstavnika vladine administracije, NVO, univerziteta, studenata, privrednih komora,  stručnjaka, […]