Poziv za prijave kompanija na učešće u projektu „Nacionalni program čistije proizvodnje: Bosna i Hercegovina“

Zadovoljstvo nam je da Vas u ime Organizacije Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) pozovemo da se prijavite da učestvujete u projektu Nacionalni program čistije proizvodnje (National Cleaner Production Programme – NCPP): Bosna i Hercegovina.   ČISTIJA PROIZVODNJA podrazumijeva primjenu principa sprečavanja (prevencije) zagađenja na samom izvoru njegovog nastanka […]