Saradnja NCPP-a sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu

Dana 31.5.2016. godine grupa studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetila je pogone firme Cementara Kakanj d.o.o., jedne od firmi učesnica Nacionalnog programa čistije proizvode. Studenti su obišli kompaniju u pratnji domaćina doc.dr Nedžada Haračića koji je studentima predstavio tehnološki proces sa fokusom na primijenjene mehaničke operacije. Predmetna profesorica i nacionalna koordinatorica NCPP programa doc.dr […]

Saradnja NCPP-a sa Univerzitetom u Sarajevu

Dana 20.5.2016. godine grupa studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerzieta u Sarajevo posjetila je pogone firme Menprom d.o.o., jedne od firmi učesnica Nacionalnog programa čistije proizvode. U okviru predmeta Upravljanje kvalitetom vode u prehrambenoj industriji, predavač i ekspert programa doc.dr Irem Silajdžić organizirala je predavanje na temu okolišnog dijagnosticiranja industrijskih procesa koristeći UNIDO-vu metodologiju Resursno efikasnije i […]