Druga obuka o RECP i posjeta kompanijama

Drugi krug obuke domaćih stručnjaka u RECP metodologiji i tehnikama te posjete kompanijama organizovane su od 14. do 18. marta u Banjoj Luci i Sarajevu, u prostorijama Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i kompanije Enova u Sarajevu. 20 odabranih domaćih stručnjaka su učestvovali na predavanjima. Obuka je pružena od strane međunarodnih stručnjaka, g-din Mirko […]