Prva obuka o RECP i posjeta kompanijama

Od 8. do 12. februara 2016., organizovane su dvodnevne obuke u Sarajevu i Banjoj Luci sa ciljem edukacije učesnika o UNIDO RECP konceptu koji se odnosi na tri dimenzije održivosti uključujući efikasnost proizvodnje, zaštitu okoline i društveno unapređenje. Nakon obuke uslijedila je posjeta kompanijama kako bi se demonstrirala učesnicima procjena kompanija i dala mogućnost stručnjacima […]