Radionica “Energijska efikasnost u industriji – mehanizmi za poticanje”

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa UNIDO Nacionalnim programom za čistiju proizvodnju uz podršku Fondom za zaštitu okoliša FBiH održala je 12.12.2017. godine radionicu na temu “Energijska efikasnost u industriji – mehanizmi za poticanje”, u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH. Radionicu je sačinjavao širok spektar učesnika, od predstavnika industrijskih kompanija, akademskog osoblja do predstavnika […]

Studijsko putovanje 23.-26. Oktobar, Slovenija – Program resursne efikasnosti i čistije proizvodnje Bosna i Hercegovina

Studijsko putovanje održano u periodu od 23. do 26. oktobra u Sloveniji i okupilo je 14 predstavnika iz različitih sektora u Bosni i Hercegovini, a to su: “Klas” Sarajevo (pekarska industrija), “Elas” Banja Luka (metalno prerađivačka industrija), “Prijedorčanka” Banja Luka (prerada voća), “Menprom” Doboj (mesna industrija), “Colorit” Banja Luka (proizvodnja boja i lakova), “Aerodrom” Sarajevo […]

Povezivanje sa industrijom u okviru saradnje sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

Povezivanje sa industrijom u okviru saradnje sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Razgovori o primjeni RECP u industriji i povezanosti RECP sa Kantonalnim  strategijama i izdavanjem okolinske dozvole održani su u Sarajevu, dana 12.01.2017., u organizaciji NVO Cener (http://www.cener21.ba/) i NCPP BH  programa, a uz podršku Kantonalnog misnitarstva prostornog uređenja, građenja […]

Konferencija “U pravcu poboljšanja resursne efikasnosti i čistije proizvodnje u Bosni i Hercegovini”

Konferencija pod  nazivom „U pravcu poboljšanja resursne efikasnosti i čistije proizvodnje u Bosni i Hercegovini“  održana je u periodu 20.-21. septembra 2016. godine na planini Jahorini u okviru Nacionalnog programa za čistiju proizvodnju (NCCP) u BiH. Događaj je okupio više od 50 predstavnika zainteresiranih strana, industrije, predstavnika vladine administracije, NVO, univerziteta, studenata, privrednih komora,  stručnjaka, […]

Poziv za prijave kompanija na učešće u projektu „Nacionalni program čistije proizvodnje: Bosna i Hercegovina“

Zadovoljstvo nam je da Vas u ime Organizacije Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) pozovemo da se prijavite da učestvujete u projektu Nacionalni program čistije proizvodnje (National Cleaner Production Programme – NCPP): Bosna i Hercegovina.   ČISTIJA PROIZVODNJA podrazumijeva primjenu principa sprečavanja (prevencije) zagađenja na samom izvoru njegovog nastanka […]

Nacionalna koordinatorica UNIDO NCPP BH programa, dr. Sanda Midžić Kurtagić, učestvovala na 8. Ministarskoj konferenciji Okoliša za Europu (EfE) 8-10. juna u Batumiju (Gruzija)

EfE proces  (Europe for Environment- Europa za okoliš) kao politički okvir predstavlja jedinstveni partnerski format država članica unutar ECE regiona, sistema organizacije Ujedinjenih Nacija prisutnih u regiji, drugih međuvladinih organizacija, Regionalnih okolišnih centara, nevladinih organizacija, privatnog sektora i drugih predstavnika civilnog društva. EfE proces i Ministarski sastanci  u ovom okviru, se održavaju svakih tri do […]

U Tuzli 7 -9. juna, 2016. godine organiziran je Međunarodni sajam energetike ENERGA

U Tuzli 7 -9. juna, 2016. godine organiziran je Međunarodni sajam energetike ENERGA. Sajam ENERGA je mjesto susreta uglednih domaćih i inostranih kompanija i institucija koje svoja raznovrsna istraživačka i proizvodna ostvarenja, trendove i dostignuća moderne energetike te različite oblike poslovne saradnje, prezentiraju u stručnoj-relevantnoj javnosti. U okviru sajma organiziran je i program stručnih pratećih […]

U okviru Viva festivala dokumentarnog filma, u Tvornici cementa održan okrugli sto na temu Industrija i ekologija

Okruglom stolu pod nazivom Industrija i ekologija, a koji je održan u Tvornici cementa, kao dio programa drugog Viva festivala prisustvovali su autori dokumentarnih filmova iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Italije, Grčke, Makedonije i Belgije. Tvornica cementa podržava ovaj festival kao društveno odgovorna kompanija, a posebno autorsko izražavanje na filmu u oblasti ekologije. Učešće […]

Saradnja NCPP-a sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu

Dana 31.5.2016. godine grupa studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetila je pogone firme Cementara Kakanj d.o.o., jedne od firmi učesnica Nacionalnog programa čistije proizvode. Studenti su obišli kompaniju u pratnji domaćina doc.dr Nedžada Haračića koji je studentima predstavio tehnološki proces sa fokusom na primijenjene mehaničke operacije. Predmetna profesorica i nacionalna koordinatorica NCPP programa doc.dr […]

Saradnja NCPP-a sa Univerzitetom u Sarajevu

Dana 20.5.2016. godine grupa studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerzieta u Sarajevo posjetila je pogone firme Menprom d.o.o., jedne od firmi učesnica Nacionalnog programa čistije proizvode. U okviru predmeta Upravljanje kvalitetom vode u prehrambenoj industriji, predavač i ekspert programa doc.dr Irem Silajdžić organizirala je predavanje na temu okolišnog dijagnosticiranja industrijskih procesa koristeći UNIDO-vu metodologiju Resursno efikasnije i […]