Početak realizacije druge faze NCPPBH programa

Realizacija II faze NCPP programa započela je u novembru 2016. godine. U ovoj fazi trenutno učestvuje 6 kompanija u kojima će se raditi procjena resursne efikasnosti i čistije proizvodnje RECP.   Kompanije koje su uzele učešče u programu su: KLAS d.o.o (http://www.klas.ba), ELAS d.o.o Banja Luka (http://www.elas.biz), Međunarodni aerodrom Sarajevo (http://www.sarajevo-airport.ba/), STANDARD d.o.o (http://www.standard-furniture.ba/), IZAZOV […]