Povezivanje sa industrijom u okviru saradnje sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

Povezivanje sa industrijom u okviru saradnje sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Razgovori o primjeni RECP u industriji i povezanosti RECP sa Kantonalnim  strategijama i izdavanjem okolinske dozvole održani su u Sarajevu, dana 12.01.2017., u organizaciji NVO Cener (http://www.cener21.ba/) i NCPP BH  programa, a uz podršku Kantonalnog misnitarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Učešće u programu obuke uzeli su: Milkos D.D – Sarajevska Mljekara, FH PRINCES TRADE“ d.o.o., Ilijaš. EIN Natural d.o.o. –SOK, Fabrika Duhana Sarajevo d.d., Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Frimeco d.o.o. Sarajevo i Sprind d.d.

Učesnici su naglasili da smatraju potrebnim organizaciju ovakvih susreta gdje bi se razgovaralo i čulo o njihovim potrebama. Cijenili bi da javnost pokaže uvažavanje napora na pokretanju i održavanju proizvodnje i njihovim naporima da posluju u skladu sa principima održivog razvoja. Ocijenili su pozitivnim  organizaciju programa obuke, jer im je podrška u formi razmjene iskustva i  znanja od važnosti za napredovanje.

Poručili su da žele mogućnost da svojim znanjem u oblasti RECP daju doprinos razvoju politika u ovoj oblasti. U tom kontekstu pozdravljaju svaki oblik organizovanja i inicijative.

 

Post Author: Edmir Prasovic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *